Profile picture

Sofia Buxó

More
Premi Pintura Jove Sala Parés (1978) en La Vanguardia (I)
Premi Pintura Jove Sala Parés (1978) en La Vanguardia (II)
Donación de obras Víctimas del Terrorismo (1993) en ABC